Najnovije vesti

Prezentacija u Bavaništu: sa izgradnjom vetroparka meštane povezuje dalekovod

Izgradnja jedanaest kilometara visokonaponskog dalekovoda koji  će se kretati od trafo-stanice vetropolja pa sve do trafostanice Drmno – Pančevo, to je faza izgradnje vetrparka s kojom će meštani Bavaništa biti u najbližem dodiru, posebno prilikom postavljanja stubova na parcelama čije je zauzeće regulisano ugovorima. Sve ostale faze biće od daleko manjeg uticaja, istaknuto je na prezentaciji  izgradnje vetroparka održanoj za meštane Bavaništa kojima je kao i u ostalim mestima predstavljan ceo tok gradnje, od pripremnih radova do puštanja u rad vetroelektrane.

Projekat vetroparka Čibuk došao je do faze kada je izgradnja izvesna i zavisi još samo od uredbe o ugovoru o otkupu električne energije i nju će, kako se učekuje, Vlada Srbije usvojiti najdalje u nekoliko narednih nedelja. Ovom porukom započeta je prezentacija izgradnje vetroparka Čibuk za meštane Bavaništa kojima se obratio predstavnik Vetroelektrana Balakana (WEBG) Aleksandar Anđić. Poznato je i da bi radovi, još uvek uslovljeni usvajanjem pomenute uredbe, mogli početi u septembru ove godine, a pripremni radovi još i ranije. Zakonski rok za dovršenje vetroparka je tri godine, a prema aktuelnom kalendaru radova, on bi mogao biti postepeno puštan u rad od decembra 2017. godine.

S obzirom na to da sa izgradnjom vetroparka meštane Bavaništa najviše povezuje podizanje dalekovoda, a posebno postavljanje 13 stubova koji će se nalaziti u ataru bavaništa, ovom aspektu projekta posvećeno je najviše pažnje. Podizanje dalekovoda dugog 11 km na trasi od trafostanice vetroparka do trafostanice Drmno Pančevo, podrazumeva zauzimanje dela parcela sa čijim vlasnicima WEBG ima već regulisane ugovore. Za vlasnike ovih parcela značajno je to da će zemlju moći da obrađuju izuzimajući onaj deo parcele koji je predviđen za postavljanje stubova dalekovoda.

Meštani Bavaništa obavešteni su i o mehanizmu za naknadu štete nastale tokom gradnje vetroparka. Šteta se u slučaju vlasnika zemlje u ovom mestu najviše tiče dela parcela na kojima će biti podizani stubovi. Za svaki deo zemlje koji vlasnici neće moći da obrađuju predviđena je nakanada štete koja će se izračunavati po principu prosečne cene letine za jedan hektar, zavisno od površine zauzeća. Po nekim aktuelnim proračunima ta suma iznosi 400 eur po hektaru.

Transport, a i ostali aspekti i faze izgradnje vetroparka neće imati značajniji uticaj na meštane Vladimirovca. Ali, kao i za ostale žitelje mesta na teritoriji na kojoj će se odvijati transport, graditi i obnavljati putevi, postavljati kablovi ili podizati vetrogeneratori, mehanizam za primedbe, sugestije i žalbe sasvim je isti. WEBG će tokom izgradnje na primedbe, pitanja ili sugestije građana odgovarati u tačno određenom roku, a uvek postoji i prilika da na svoja pitanja dobiju odgovore u direktnom kontaktu sa predstavnicima WEBG.

Meštani Bavaništa su tokom diskusije bili zainteresovani pored ostalog i za trasu kojom će se kretati transport. Ta trasa zaobilazi samo mesto, tako da kroz Bavanište kamioni neće prolaziti i na ovo selo neće biti uticaja u tom smislu. Postavljeno je i pitanje da li postoje ambicije da se projekat vetroparka nastavi i proširi i na druge teritorije. Kapaciteti vetroelektrana uslovljeni su kvotom od 500 MW energije i toliko je za sada i predviđeno za subvencionianu vetroenergiju u Srbiji. U toj kvoti WEBG učestvuje sa 158,4 MW i sa još nekoliko investitora ta kvota od 500 MW lako je popunjena i u ovom trenutku nema naznaka da će biti uvećavana, poručeno je u odgovoru na ovo pitanje.

Tokom diskusije meštani Bavaništa pitali su - šta se događa sa vetroparkom kada prođe predviđenih 25 godina? U vezi sa krajem radnog veka vetroelektrane postoje dva ishoda. Prvi je mogućnost rekonstrukcije i tom slučaju vetroelektrana nastavlja rad, a drugi ishod je njeno potpuno zatvaranje. Ako se zatvara, svi elementi vetroparka se uklanjaju i zemljište se vraća u prvobitnu formu, onako kako je bilo pre izgradnje vetroparka.