Najnovije vesti

Na prezentacija izgradje vetroparka u Dolovu: nadamo se da će biti posla za nas

Dan posle susreta sa meštanima Mramorka predstavnici WEBG održali su prezentaciju izgradnje vetroparka Čibuk i u Dolovu. Više od 50 prisutnih obavešteno je o svim neposrednim planovima, fazama i aspektima izgradnje u ovoj i sledećoj godini. U diskusijama i pitanjima meštana Dolova dominirale su dve teme. Jedna se odosila na uslove u kojima će dok se gradi vetropark moći da obrađuju zemlju. Podjednako su bili zainteresovani i za mogućnosti zapošljavanja i angžmana lokalne radne snage tokom izgradnje vetroparka i tom pitanju bio je posvećen najveći deo diskusije otvorene posle prezentacije.

Meštani Dolova obavešteni su da je sva dokumentacija vezana za izgradnju i rad vetroparka koji sada nosi ime Tesla projekat završena, da je garancija položena i da je za početak izgradnje sve spremno. Čeka se samo na uredbu, odnosno ugovor o otkupu električne energije, iza čijeg usvajanja sada stoji ministarstvo energetike, tako da se očekuje da će ona uskoro stupiti na snagu. To, kako je prisutnima objasnio predstavnik WEBG zadužen za tehnički aspekt izgradnje Slobodan Perović, znači da će pripremni radovi startovati u aprilu, a sama gradnja u septembru, posle skidanja letine na zemljištu koje će biti zuzeto izgradnjom. On je istakao da su svi ostali aspekti projekta isti – vetropark će činiti 57 turbina čija je lokacija nepromenjena, 85 km podzemnih kablova, 60 km pristupnih puteva, uključujući i atarske i 11 km dalekovoda. Perović je podsetio da svi putevi od momenta izgradnje prelaze u vlasništvo opštine Kovin i ostaju na javnu upotrebu. Za potrebe pristupa lokaciji i kasnijeg funkcionisanja vetroparka biće obnovljeni neki delovi već postojećih puteva i izgrađeni novi, uključujući i mrežu atarskih puteva koji će služiti ne samo za kretanje kroz vetropark već će dodatno olakšavati poljoprivredne radove.

Prezentacija u Dolovu obuhvatila je i uticaj na životnu sredinu koji je detaljno analiziran i predstavljen u istoimenoj Studiji, dostupnoj u mesnim zajedicama i na sajtu www.wpc.rs. U razvoju projekta vetroparka vođeno je računa i o prirodnoj i o društvenoj sredini, a posebno o Deliblatskoj peščari, istaknuto je tokom predstavljanja aktuelnih informacija u vezi sa predstojećom  izgradnjom.

 

Na prezentaciji u Dolovu objašnjene su sve faze izgradnje. Što se tiče transporta, s obzirom da će on podrazumevati oko 600 kamiona od kojih su neki vrlo gabaritni,  on je osmišljen tako da se što više izbegne uticaj na veća naseljena mesta. Dolovo se neće naći na trasi transporta velikih delova turbina, a inače taj transport će se odvijati u noćnim satima od jedan do pet ujutru. Meštani Dolova su i ovom prilikom mogli na osnovu informacija, slajdova i fotografija steći sliku o tome kako će izgledati ne samo transport već i izgradnja temelja kao i postavljanje delova turbina koje izvode veliki kranovi kapaciteta 650 tona.

Predstavnik WEBG zadužen za odnose i komunikaciju sa lokalnom zajednicom, Aleksandar Anđić meštanima Dolova govorio je o mehanizmima za predloge, sugestije i žalbe a potom i o mehanizmu za naknadu štete nastale tokom izgradnje. Prisutni su mogli da uzmu i odštampan formular za sugestije i žalbe i saopšteno im je i kako i gde se on podnosi. Kako je naglasio Anđić, WEBG se obavezao da će pismenim ili usmenim putem odgovoriti na sve primedbe, sugestije i žalbe.

U ovom delu prezentacije detaljno je predstavljen i mehanizam za naknadu štete nastale tokom izgradnje vetroparka. Naknade su predviđene za one parcele na kojima neće biti moguće obrađivati zemlju tokom izgradnje, i to za svo vreme koliko se zemlja ne obrađuje. Zemlju neće biti moguće obrađivati na mestima gde će biti postavljeni kablovi, građeni pristupni putevi, kao ni na parcelama koje su bivši vlasnici prodali WEBG a koje su predviđene za postavljanje turbina. Na parcelama na kojima se radi proširenje atarskih puteva, i dalekovod poljoprivredni radovi biće mogući osim onih delova gde će se odvijati izgradnja, saopštio je Anđić i dodao i detalje vezane za izgradnju dalekovoda. Saopštene su i informacije o visina nadoknada za vreme izgradnje.

U delu otvorenom za pitanja i dileme građana, kao i u Mramorku i u Dolovu je prisutne zanimalo da li će moći da obrađuju zemlju ove godine. Uz potvrdan odgovor na ovo pitanje saopšteno im je da će s obzirom naza sada predviđen početak gradnje u septembru biti i mogućnosti da se sačeka 10 – 15 dana da se skine letina. Meštani su pitali i da li će parcele biti „cepane“ te im je saopšteno da će na teren izaći geometar i da će područje radova biti jasno obeleženo.

Meštani Dolova bili su posebno zainteresovani za mogućnosti angažovanja lokalne radne snage i lokalnih firmi. Obavešteni su o prednosti koje će prilikom odabira radne snage imati stanovnici i podizvođači sa područja opština Pančeva i Kovina. Što se tiče kvalifikacija, biće pored ostalog potrebe za profesionalcima iz mašinbravarske, elektrostruke, i slično, ali i za obezbeđenjem. Osim toga, meštanima Dolova sugerisano je da već sada razmišljaju o tome koje mogu biti dnevne potrebe 400 – 500 ljudi koji rade na terenu, s obzirom na to da će ovako veliki broj ljudi sigurno gravitirati ka Dolovu. U svakom slučaju na terenu će se odvijati veliki radovi, poput mreže od 60 km puteva što u ovom kraju do sada nikada nije rađeno odjednom.