Najnovije vesti

U Banatskom Novom Selu i Vladimirovcu zaokružen serijal od šest prezentacija izgradnje vetroparka Čibuk 1

Susretima sa meštanima Banatskog Novog Sela, a zatim i Vladimirovca ove nedelje finalizovan je serijal od šest prezentacija projekta izgradnje vetroparka Čibuk 1. Kao i na svim prethodnim skupovima u lokalnim zajednicama područja obuhvaćenog projektom, i u ova dva mesta dat je multimedijalni prikaz svih aspekata i svih faza gradnje vetropolja.  U delu prezentacije otvorenom za pitanja bilo je najviše interesovanja za trasu puta kroz ova mesta, kao i za detalje o njegovoj rekonstrukciji. Prisutne je zanimalo i gde će biti postavljani kablovi, a celina projekta vetroparka predstavljena je projekcijom dokumentarnog filma „Divovi iz Dobrudže“ tokom koje je i komentarisana izgradnja najvećeg kopnenog vetroparka u Evropi, Fantanele. Prezentacija u Vladimirovcu obuhvatila je i meštane Devojačkog Bunara.

U prostorijama Mesne zajednice Banatsko Novo Selo okupljeni meštani imali su prilike ne samo da čuju mnoštvo informacija nego i da se svojim komentarima i pitanjima uključe u diskusiju. Pored ostalog pitali su da li je projekat vetroparka skup, i koliko košta, koja je uloga kompanije CWS u ovom poslu, i kakva je vrsta dozvola potrebna za izgradnju vetroelektrane. Bilo je interesovanja i za tehničke detalje rada vetrenjače, pa je postavljeno pitanje kolika je snaga jednog vetrogeneratora i da li u Vojvodini postoji još lokacija pogodnih za vetropark.

 Za Vladimirovac i Banatsko Novo Selo je specifično to da tokom transporta neće biti kamiona koji prevoze tucanik, cement ili slične materijale, već samo teretnih vozila koji transportuju velike komponente vetrenjače. Te komponente mogu biti dugačke i do 60 metara, ali nisu teške. Kako saobraćaj ne bi bio ometan, ovaj miran i spor transport koji kreće iz „Luke Pančevo“ odvijaće se u noćnim satima, jer se vozila kreću veoma sporo.

Susretima sa meštanima Banatskog Novog Sela a zatim i Vladimirovca, finalizovan je serijal od šest prezentacija projekta izgradnje vetroparka Čibuk 1. U februaru i martu predstavnici CWS su obišli celo područje i sva mesta koja na direktan ili indirektan način povezana sa gradnjom vetroparka. Multimedijalnim prikazom projekta, mnoštvom informacija i što je najvažnije, odgovorima na direktna pitanja meštana, postignut je javni uvid svih zainteresovanih u projekat izgradnje buduće vetroelektrane. Prezentacije su u poslednjih nekoliko nedelja održavane u Dolovu, Mramorku, Bavaništu, Kovinu, Banatskom Novom Selu i Vladimirovcu, gde su bili prisutni i meštani Devojačkog Bunara. Ono što je zajedičko za sve jeste velika zainteresovanost građana za projekat koji će doneti značajan pozitivan uticaj na ekonomiju i društveni život ne samo njihovih lokalnih zajednica, već i cele Srbije.  

Sumirajući najbitnije informacije, podsetimo da će tokom 2015. godine  svi poljoprivrednici moći da nastave sa obradom zemljišta bez smetnji, a o početku izgradnje i o zauzeću njiva biće obavešteni na vreme. Vlasnici čija zemlja nije otkupljena, a biće zauzeta zbog izgradnje pristupnih puteva ili drugih elemenata vetroparka, za ceo period tokom kojeg neće moći da obrađuju zemlju dobiće finansijske nadoknade utvrđene ugovorom sa CWS ili uvidom veštaka.

Što se tiče dinamike radova, izgradnja vetroparka Čibuk 1, lociranog severoistočno od Beograda, na teritoriji opštine Kovin, moći će da počne u martu 2016, pod uslovom da u ovoj godini bude usvojen potreban pravni okvir. Radovi će trajati nešto kraće od dve godine, i prema sadašnjem planu vetroelektrana može biti puštena u rad u leto 2017. Radni vek vetroparka je od 20 do 25 godina. Sve vreme dok Čibuk 1 bude radio deo profita odlaziće u budžet opštine Kovin a ta suma može za period od dve decenije iznositi oko 6 miliona evra. Mnogi putevi biće obnovljeni,  a svi novi koje CWS izgradi biće predati opštini i postaće javno dobro. Mreža novih i obnovljenih puteva  kao deo projekta značajno će prekratiti put meštana ka Vršcu, dok će moderni atarski putevi olakšati poljoprivredne radove.

Puštanjem u rad vetroparka Čibuka 1 i njegovim priključenjem na nacionalnu mrežu, Srbija bi se uvrstila u red naprednih zemalja koje značajan deo električne energije dobijaju iz čistih, obnovljivih izvora. Veliki projekti obnovljivih izvora energije poput ovog, značajno utiču i na energetsku bezbednost zemlje jer umanjuju zavisnost od uvoza i fosilnih energenata. Vetroelektrane ne emituju štetne gasove i samim tim štite našu životnu sredinu, pa će vetropolje Čibuk 1 osim energetske i ekonomske, značajno unaprediti i ekološku sliku cele Srbije.