Najnovije vesti

Intenzivna razmena informacija sa građanima Dolova i Mramorka

Konstruktivna i dinamična atmosfera kao i veliko interesovanje građana Dolova i Mramorka obeležili su dve poslednje tribine posvećene daljim koracima u razvoju projekta vetroparka Čibuk 1.  U susretu sa predstavnicima kompanije Continental Wind Serbia u prostorijama mesnih zajednica Dolova i Mramorka prisutni meštani imali su priliku da čuju niz informacija u vezi sa planom izgradnje, uticajima projekta na životnu sredinu i društveno okruženje kao i detalje o žalbenom mehanizmu i nadoknadama štete.  U pitanjima i diskusiji koji su usledili posle uvodnih izlaganja prisutni su pokazali veliko interesovanje za  vreme početka izgradnje kao i za ceo projekat vetroparka, trenutno najveću investiciju u ovim krajevima. Tribina je završena projekcijom dokumentarnog filma „Divovi iz Dobrudže“ u kom je prikazana izgradnja najvećeg evropskog vetroparka na kopnu - Fantanele. Dolazak brojnih meštana Dolova i Mramorka na tribine još jednom je potvrdio da kompanija  CWS razvijajući projekat Čibuk 1 ostvaruje stalan i neposredan kontakt sa lokalnim zajednicama na području budućeg vetroparka. 

Prvi deo interaktivne prezentacije kojom je započet susret sa građanima Dolova i Mramorka odnosio se na opis projekta izgradnje vetroelektrane„Čibuk 1“, uključujući očekivanu dinamiku izgradnje od početka do kraja radova. Plan je predstavljen po glavnim fazama projekta, ali je napomenuto da datum startovanja izgradnje zavisi od zaokruživanja zakonodavnog okvira.  Naime, kako je prisutnima saopštio Ivan Bušev, zadužen za ovaj deo prezentacije, plan može biti realizovan samo ako zakonodavni okvir bude postavljen tokom ove, 2015. godine. U tom slučaju izgradnja Čibuka 1 počeće sledeće i trajaće dve godine. Goste tribine posebno je zanimalo da li mogu da nastave sa obradom zemlje, odnosno da li da zaseju oranice. Odgovor je bio nedvosmisleno potvrdan jer sve dok ne krene gradnja a to znači tokom cele 2015. godine, svi, uključujući i bivše vlasnike koji su prodali zemlju mogu na njoj raditi bez ikakvih smetnji. Na slajdovima koji su prikazani dato je puno informacija, između ostalog detaljna putanja puteva, raspored vetrenjača na terenu vetroparka, postupak sastavljanja vetrostuba, izgled i tehničko rešenje puta, i t.d. 

O uticaju projekta na životnu sredinu i društveno okruženje govorio je Slobodan Perović. U ovom multimedijalnom prikazu bilo je reči o dva aspekta uticaja na životnu sredinu. Jedan je privremen, traje samo tokom izgradnje, i neminovno donosi primetne, ali vremenski ograničene promene. Pored ostalog objašnjeno je da će ovakvi negativni uticaji na okolinu biti svođeni na minimalnu meru. Što se tiče transporta on će se događati u ranim jutarnjim satima, a buka sa gradilišta zahvaljujući njegovoj udaljenosti neće ugorizi stanovnike Dolova i Mramorka. Da bi prašina koju sa sobom donose transportni kamioni bila umanjena graditelji će primeniti metod stalnog kvašenja. Pomenuto je i to da će tokom gradnje biti prisutan i Zavod za zaštitu spomenika jer je arheološki aspekt iskopavanja terena i inače zastupljen u analizi uticaja na životnu sredinu. S druge strane, uticaji koji se javljaju tokom rada vetroelektrane čiji je životni vek 20 – 25 godina, su minimalni. To pokazuje prethodno iskustvo u radu vetroelektrana, ali pre svega Studija uticaja na životnu sredinu. Rezultati ove studije u štampanom obliku nalaze se u prostorijama MZ Dolovo i Mramorak i dostupni su svakom  ko hoće detaljnije o njima da se obavesti. Posetioce prezentacije posebno je zanimalo kuda će prolaziti kamioni u fazi izgradnje vetroparka, šta će se dogoditi sa postojećom infrastrukturom, kako će biti locirano gradilište.


O žalbenim mehanizmima i nadoknadi eventualne štete govorio je Aleksandar Anđić. O ovoj temi bilo je reči i prilikom ranijih prezentacija, a svi vlasnici zemljišta koje će biti zauzeto tokom izgradnje i korišćenja privremenih puteva su ranije i direktno obavešteni o svojim pravima. Ta prava, odnosno naknade ostvarivaće ili posredstvom ugovora, ili uvidom veštaka na terenu. Žalbeni mehanizam uključuje i one vlasnike zemlje koja će eventualno biti oštećena u procesu gradnje i njima će takođe biti nadoknađen gubitak nastao usled zauzimanja oranica. I ovo je bila prilika za pitanja i ona su se odnosila uglavnom na zauzimanje zemljišta. Građane je zanimalo da li će se tokom gradnje zauzimati i parcele koje nisu otkupljene, zatim kuda će prolaziti kablovi. Pitanja okupljenih građana odnosila su se na ličnu svojinu kao i šta će se dešavati sa posedima koji su ostali u ličnom vlasništvu, a graniče se sa delom zemlje na kojoj će biti izgrađen vetropark.

Posle ove intenzivne razmene informacija, mnogobrojnih pitanja i iscrpnih odgovora prikazan je dokumentarni film „Vetrovi iz Dobrudže“ u kom je predstavljena izgradnja vetroparka Fantanele u Rumuniji. Fantanele je najveći kopneni vetropark u Evropi i jedan od najvažnijih projekata koji je do sada u oblasti vetroenergije realizovala kompanija CWS. Neformalni razgovori nastavljeni su i posle projekcije.