Čibuk 1

Životna sredina

Naša glavna briga tokom izgradnje vetroparka Čibuk 1 je bila da se držimo zakona i regulacionih pravila koji su na snazi u Srbiji, i da poštujemo najviše standarde u zaštiti životne sredine. Da bi postigli ovaj cilj, investitori su angažovali najveće međunarodne i lokalne eksperte na polju ekologije.

Studija uticaja na životnu sredinu urađena je pod vođstvom britanske kompanije Atkins, koja je sarađivala sa lokalnim partnerima InSitu i Link 011. Monitoring populacije ptica i slepih miševa tokom tri godine radili su nezavisni stručni timovi Ecode (Nemačka) i Atkinsa (Britanija), pa su tako korišćene i nemačka i engleska metodologija, a njihovi rezultati zatim upoređeni. U ovom monitoringu učestvovali su lokalni stručni timovi Ornito Expert, Fauna C&M, MM Consulting i Natura. Sve studije izvedene su u skladu sa međunarodnim standardima.

Ukratko, Studija uticaja na životnu sredinu pokazuje da u području vetroparka Čibuk 1 nema zelenih koridora, niti ptičjih migracija, tako da opasnost od sudara ptica sa turbinama ne postoji. Što se tiče slepih miševa, preporuka je da turbine budu s vremena na vreme zaustavljene, kako bi opasnost od sudara bila minimalizovana. Što se tiče buke, merenja pokazuju da ona neće imati uticaja na meštane, jer je vetropark udaljen od naseljenih mesta.

Čibuk 1 ima pozitivan uticaj na ekonomiju i životni standard. Zemlja na kojoj je izgrađen otkupljena je od vlasnika, ali će oni i dalje moći da je obrađuju, sa izuzetkom vrlo malog dela njive iskorišćenog za podizanje turbina. Šteta naneta tokom gradnje na njivama i zasejanim kulturama je u potpunosti isplaćena. Na stotine novih poslova kreirano je tokom izgradnje vetroparka. Korist koju će imati Opština Kovin definisana je ugovorom i iznosi garantovanih 2 (dva) procenta godišnjeg profita vetroparka.

Na strani Dokumenta možete naći celu Studiju uticaja na životnu sredinu i društveno okruženje (EISA)