O nama

WEBG tim

Željko Đurić – Generalni menadžer – direktor

Željko Đurić se pridružio Projektu 2012. godine, i preuzeo poziciju direktora projektne kompanije 2014. godine, intenzivno se angažujući na polju razvoja, projektnog finansiranja, gradnje i operativne faze Projekta na svim nivoima.

Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu (Republika Srbija), a zvanje master pravnika stekao na Pravnom fakultetu Univeziteta Kembridž (Kembridž, Velika Britanija).

Vladimir Milanović – Finansijski direktor

Vladimir Milanović se pridružio timu na poziciji finansijskog direktora u septembru 2017. godine. Zahvaljujući velikom iskustvu u oblasti finansija u građevinskoj industriji, rukovodi svim finansijskim poslovima uključujući knjigovodstvo, budžet, finansijske modele, poreze i blagajnu.

Vladimir je diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a zvanje mastera stekao u dve oblasti, jedno na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a drugo na Međunarodnom menadžmentu i finansijama (HEC, Pariz).

Tamara Cvetković – Finansijski analitičar i modelator

Tamara je zaposlena u kompaniji od 2019. godine na poziciji Finansijskog analitičara i modelatora. Bavi se finansijskim modelima za potrebe projekata kompanije, dok takođe ima savetodavnu ulogu u ostalim aspektima finansijskog poslovanja. Prethodno je radila kao revizor u Big Four konsultantskim kompanijama.

Tamara je diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Međunarodne finansije i spoljna trgovina.

Marijana Petrović – Šef računovodstva

Marijana se pridružila timu na poziciji šefa računovodstva u novembru 2018. godine, posle više od pet godina iskustva stečenog u oblasti javnih sredstava, na poslovima u Ministarstvu finansija – trezor. Zahvaljujući znanju u oblasti finansija i računovodstvenih procedura Marijana obezbeđuje precizne finansijske informacije u svim oblastima Projekta, i bavi se finansijskim sistemima i računovodstvenim procedurama.

Završila je Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, i stekla diplomu na polju nauke o računovodstvu, revizije i finansijskog menadžmenta. Uspešno je završila ACCA sertifikaciju i stekla diplomu na master studijama računovodstva, revizije i poslovnih finansija.

Jovana Stevanović - Računovođa

Jovana se pridružila Projektu 2009. godine na poziciji računovođe sa odgovornostima na polju obrade podataka o prihodima, rashodima, dnevnom bankastvu i bankovnim izvodima. Njena sposobnost fokusiranja na pojedinosti, pomaže joj u poslu obrade finansijskih potvrda i plaćanja u zadatim rokovima. Jovana je sertifikovani računovođa od 2017. godine.

Jovana Mićović – Saradnik za podršku poslovanju / Menadžer za odnose sa lokalnom zajednicom

Jovana Mićović se pridružila WEBG timu 2016. godine, na poziciji saradnika za podršku poslovanju. Organizovan i pozitivan pristup poslu Jovani omogućava da sa lakoćom obavlja poslove vezane za upravljanje, razvoj, realizaciju Projekta, kao i druge raznovrsne kancelarijske poslove i zaduženja. Njen posao je i da pruži podršku višem menadžmentu u oblasti spoljnih komunikacija i odnosa sa javnim i privatnim stranama zainteresovanim za Projekat.

Od 2020. godine, Jovana je zadužena za komunikaciju sa lokalnim zajednicama kao i za planiranje, organizovanje i upravljanje aktivnostima u vezi sa prezentacijom Projekta. Njene odgovornosti se takođe odnose i na aktivnosti kompanijskog plana ulaganja u društvenu zajednicu.

Jovana ima zvanje master menadžera u oblasti upravljanja projektima i diplomu u oblasti odnosa s javnošću.

Ivana Gažo – Menadžer investicije

Ivana Gažo je naš menadžer investicije zadužen za operativno upravljanje, koordinaciju administrativnih aktivnosti i primenu kompanijskih procedura. Od kada se uključila u projekt 2015. godine, Ivana je učestvovala u svim fazama projekta od razvoja, preko izgradnje do eksploatacije vetroelektrane. Ivana se fokusira na optimizaciju poslovanja, odnose sa lokalnom zajednicom, te na upravljanje aktivnostima zaštite životne sredine, bezbednosti i zdravlja na radu.

Pohađala je Filološki fakultet u Beogradu i trenutno je na master studijama ekonomije.

Vladimir Glumac, Miloš Novaković, Slavimir Nikolić, Vladimir Živanović, , Branko Miletić, Predrag Nikolić – Rukovaoci visokonaponskih postrojenja u vetroparku i trafostanici

Od jula 2018. godine kada su se pridružili timu, rukovaoci su odgovorni za nadgledanje, kontrolu i održavanje proizvodnih postrojenja. Znanje i prethodno iskustvo omogućavaju im da efikasno nadgledaju proizvodne operacije i obezbede njihovo nesmetano odvijanje. Takođe, zaduženi su i za popravke, rešavanje problema i primenu bezbednosnih standarda.